Köpekler sahiplerini nasıl tanır?

Sevimli dostlarımız köpeklerle alakalı yapılan yeni bir araştırma, sahiplerini ayırt edebilmek amacıyla yalnızca sesten yararlandıklarını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre kokunun, köpeklerin sahiplerini bulmaları açısından aslında pek de önemli bi

Sevimli dostlarımız köpeklerle alakalı yapılan yeni bir araştırma, sahiplerini ayırt edebilmek amacıyla yalnızca sesten yararlandıklarını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre kokunun, köpeklerin sahiplerini bulmaları açısından aslında pek de önemli bir detay olmadığını gözler önüne serdi.

Macaristan’da eğitim faaliyetlerine devam eden Eotvs Lonard Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, köpeklerle alakalı çok dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Animal Cognition adı verilen hakemli tıp dergisinde kaleme alınan bir makalede, köpeklerle alakalı dikkat çekici bir gerçek daha ortaya çıkarıldı. yapılan bu araştırmaya göre yüzyıllardır insanlarla beraber yaşamını sürdüren sevimli dostlarımız köpekler, sahiplerini sadece seslerinden tanıyor.

Esasına bakılacak olursa geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen bir takım deneysel çalışmalar; köpeklerin, sahiplerini diğer insanlardan ayırt edebilme yeteneklerine sahip olduklarını ortaya koymuştu Fakat, bunun tam olarak hangi duyu organı ile gerçekleştirildiği ise kesin ve net bir şekilde tespit edilemedi. Hal böyle olunca Macaristan'da gerçekleştirilen araştırma, alanında ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Köpekler, Nasıl Oluyor Da Sahiplerini Sadece Sesleri İle Tanıyor?

Koku duyusunun kullanımının önüne geçildiğinde de netice aynı. Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bu araştırma için 28 köpek ile sahibi üzerinde deneysel çalışmalarına başladı. Bu faaliyetler açısından bakıldığında bir saklambaç oyunu oynandı. Oynanan bu oyunda ise gerek köpeğin sahibi gerekse de yabancılar ortamda vardı ve köpeklerin, sahiplerini bulmaları hedefleniyordu. Yapılan ilk deneme çalışmalarında, köpek sahiplerinin seslenişlerinin etkili olduğu tespit edildi fakat bu durum, koku ile alakalı da olabilirdi aslında. Aaştırmanın ikinci aşamasına gelindiğinde ise köpek sahiplerinin bazı ses kayıtları kullanıldı. Sesler, yabancı kişilerin yer aldığı alanlardan çalındı. Köpekler, yine de o sese doğru hareket etti. Bu durum ise köpeklerin sahiplerini bulmak amacıyla kokudan değil de daha çok sesten faydalandıklarını gözler önüne serdi.

Yapılan deneysel çalışmalarda, köpeklerin ses ile sahiplerini tespit etme ve bulmadaki başarılarının %82 oranında olduğu tespit edildi. Araştırmanın bir numaralı ismi olarak ön plana çıkan Anna Gabor aracılığı ile gerçekleştirilen bu çalışmalarda, insanların birbirlerini tanımak amacıyla genellikle 3 ses özelliği kullandıkları tespit edildiği: perde (düşük yada yüksek), gürültü (daha sert ya da daha temiz), tını (daha koyu ya da daha parlak).

Köpekler için önemli olan bir yerde 2 sesin değişik olması durumunda, kararlar onlar açısından çok daha kolay bir şekilde verilmektedir.