Hayvanların Neslinin Tükenmemesi İçin Ne Yapmalıyız?

Dünyamızda, iklim koşularının sürekli değişmesi ile birlikte, her geçen gün artan küresel ısınma nedeni ile birçok hayvan türünün nesli tükendi ya da tükenmek üzeredir.

Dünyamızda, iklim koşularının sürekli değişmesi ile birlikte, her geçen gün artan küresel ısınma nedeni ile birçok hayvan türünün nesli tükendi ya da tükenmek üzeredir. Hayvan türlerinin, hayata kalmaları ve yaşamlarını devam ettire bilmeleri için uygun ortam koşularıyla birlikte, beslenmelerinde zorlanmayacak koşulara ihtiyaç vardır. Hayvanlar Yani insanların onların yaşam alanlarına müdahale etmemesi ve onların yaşamlarını devam ettirdiği uygun ortamlarını işgal etmemesi gerekmektedir.
 
 Ancak insanların, dünyanın her yerine yayılma isteği ve bu istek doğrultusunda, hayvan türlerinin yaşam alanlarını, tarım alanlarına ve hızla yayılan sanayi alanlarına dönüştürmesiyle bu bölgelerin yok olmasına ve orada yaşayan hayvan türlerinin, neslinin yok olma durumuyla karşı karşıya getirmiştir ve zamanla bazı hayvan türlerinin, nesli tükenmiş bazılarını ise, tükenmenin eşiğine gelmiştir.
 
 İnsanlar olmasaydı, hayvan türleri daha özgür bir alanda yaşarlardı. Ağaçların kesilmediği, zevk uğruna hayvanların öldürülmediği ve tertemiz olan doğaya, fabrika atıklarının atılmadığı bir yaşam alanı var olurdu. İnsanların, hayvanların yaşam alanlarını gasp etmeye ve dünyanın giderek kötüleşmesine neden olmaktadır. Daha kötü bir dünyanın, temellerini atmamak için, buna el birliği ile çareler aranmalıdır.

Hayvan türlerinin, tükenmesine neden olan sebepler?

Ormanlık alanların tarıma açılması, ağaçların ev eşyası ya da insan ihtiyacını karşılayan gereçler haline gelmesi, fabrika atıklarının doğaya atılması ve hayvan postlarının, insan ihtiyacı uğruna harcanması hayvan türlerinin, neslini tüketen sebeplerin başında gelir.

Hangi hayvanların nesli tükenmiştir?

Cava Kaplanı: Yasal olmayan avlanmalar sonucu avcıların, onların yaşam alanını tahrip etmesiyle yaklaşık 30 yıl önce nesli tükenmiştir.

Siyah Batı Gergedanı: Yasal olmayan avlanmalar sonucu, yaklaşık 10 yıl önce nesli tükenmiştir.

Tüylü Mamut: Yaklaşık 4000-4500 yılları arasında soyları tükenmiştir.

Tazmanya Kaplanı: Son Tazmanya Kaplanının nesli yaklaşık 80 yıl önce tükendiği bilinmektedir.

İrlanda Geyiği: Geyik türlerinde, en büyük geyik türü sayılan İrlanda Geyiğinin nesli, yaklaşık 8000 yıl önce tükendiği bilinmektedir.

Moa: Yeni Zelanda' da yaşadıkları bilinen Moalar nesli, yasal olmayan avlanmalar sonucu yaklaşık 700 yıl önce tükenmiştir.

Göçmen Güvercin: yasal izin olmamakla birlikte, fazla avlanma sonucu olan Göçmen Güvercinlerin nesli, yaklaşık 100 yıl önce tükendiği bilinmektedir.

Hayvan neslinin tükenmemesi için, hangi önlemler alınmalıdır?

  • Yasal olmayan avcılığın, son bulması için birlik olunmalıdır.
  • Nesli tükenmekte olan hayvanların, derilerinden oluşan giysilerin üretilmemesi.
  • Artan küresel ısınmaya karşı, önlemler alınmalı aksi halde, iklim değişiklikleri nedeni ile hayvan türlerinin olumsuz etkilenmesi sonucu, hayvanların nesli tükenir.
  • Doğanın kendi içinde yok edemediği fabrika atıklarının, mümkün olduğunca doğadan uzak tutulması gereklidir.
  • İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için kesilen ormanlardan elde edilen eşyaların başka ham maddelerden elde edilmesi gerekir.
  • Canlıların yaşam alanlarına, tehdit ve müdahalede bulunulmamalıdır.
  • Neslinin son türü olan hayvanların, mümkün olduğunca devlet eliyle korunmalı ve onlara uygun yaşam koşuları sunulmalıdır.