Hayvanlar Neden Namaz Kılmaz

Namaz, İslam dinin temel ibadetlerinden bir tanesidir. Allah?a olan itaat ve bağlılığın göstergesi olarak her Müslümana farzdır. Peki, Allah?a şükür için bu dünyada var olan hayvanlar neden namaz kılmazlar?

Namaz, İslam dinin temel ibadetlerinden bir tanesidir. Allah’a olan itaat ve bağlılığın göstergesi olarak her Müslümana farzdır. Peki, Allah’a şükür için bu dünyada var olan hayvanlar neden namaz kılmazlar?

Namaz Nasıl Bir İbadet Eder?

 Namaz ibadeti, İslam dininden önce gönderilen dinlere de farz kılınmış bir ibadettir. Bunun çeşitli ifadeleri Kur’an-ı Kerim’in; Bakara, Yunus, Hud, İbrahim, Meryem, Taha, Enbiya ve Lokman surelerinde yer almaktadır. Bu ibadeti gerçekleştirebilmek için öncesinde abdest almak, namaz esnasında Kur’an-ı Kerimden ayetler okumak ve beden olarak da çeşitli hareketler yapmak gerekmektedir.

 Allah, insanı bu dünyadaki en üstün varlık olarak yaratmıştır. İnsanın hayvandan farkı; düşünebilmesi, olayları muhakeme edebilmesi, idrak edebilmesi ve konuşabilmesidir. Namaz gibi Allah’ın istediği tüm ibadetler öncelikle akıl yolu ile yapılmaktadır. Fakat hayvanlarda böyle bir düşünme kabiliyeti yoktur.

 İnsanın hayvandan bir diğer farkı ise temizlenme isteği ve kabiliyetidir. Hayvanlarda böyle bir düşünce yoktur. Namaz ise önceliği temizlik olan bir ibadettir.

 Bağışlanma İsteği

 İnsan kötülük yapan, günah işleyen bir varlıktır. Allah ise insanların kendisine tövbe ettiği takdirde günahları bağışlayandır. Tövbe, gerek dille gerek ibadetlerle olur. Namaz da Allah’tan bağışlanma dileğinde bulunulan bir ibadettir. Hayvanlar ise yaratıcılarından bağışlanma isteğinde bulunamazlar. Çünkü onların bile isteye işledikleri bir suç yoktur. Böylelikle mesul de değillerdir.

 Hayvanların İbadet Şekilleri

 Kur’an-ı Kerim’de yerde ve gökte yaratılmış olan ne var ise Allah’ı tesbih ettikleri belirtilmiştir. Bu yaratılanlardan biri de hayvanlardır. Namaz hareketleri şeklinde olmasa da kendi hal dilleri ile hayvanlar da Allah’ı zikretmektedir. Onlarda düşünme kabiliyeti bulunmadığı için Allah’ın kendilerine yükledikleri görevleri eksiksiz ve koşulsuz yerine getirmektedirler.

 Birilerine kızıldığında, insanlar görevlerini veyahut ibadetlerini yerine getirmediklerinde onlara hayvan kelimesi ile aşağılama yapılması da çok yanlış bir tutumdur. Hayvanlar bu dünyada dengeyi sağlamak için vardır. İnsanlar onların etinden, sütünden, yününden, derisinden, yumurtasından, gücünden yaralanabilmektedir. Art niyetleri ve hiçbir kötü niyetleri olmayan hayvanların eğitilecek kadar akılları da vardır. Ve onlar akılları, hal dilleri ile her daim Allah’a ibadet etmektedir.