Güvercinin Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır?

Güvercin beslemeye ilk kez başlayacaksanız eğer ya da güvercin satın almayı düşünüyorsanız güvercin seçimi yaparken cinsiyetini doğru seçmek gerçekten önemlidir. Oluşturacağınız güvercin kümesinde dişi ve erkek güvercinlerin birbiriyle dengeli sayıda olması gerekir. Bu nedenle güvercinlerin üretim dönemlerinde yeni yavrular elde etmek ve güvercinin birbiriyle iyi ilişki kurması için huzurlu ve iyi bir ortam kurmanız önemlidir. Güvercinler yeni bir yavru dünyaya getirirken genelde hem dişi hem de erkek olmak üzere iki güvercin dünyaya getirirler. Yumurtayı kırarak çıkan güvercinin hangisinin dişi hangisinin erkek olduğunu anlamak için bazı önemli durumlar vardır. Bu önemli durumlar arasında özellikle bedensel özellikleri ve sesi ön plana çıkmaktadır.

Sesine Göre Güvercin Cinsiyeti

Eğer ki dünyaya gelen güvercinin sesi daha tok ve daha kalın ise şüphesiz o güvercin erkektir. Aynı şekilde yere atıldığı zaman da sert bir şekilde ses çıkarıyorsa erkektir. Dişi güvercinler daha tiz bir sese sahipken aynı zamanda yere atıldıklarında erkek güvercine göre daha ürkek olduğundan dolayı ses çıkarmayacak ya da daha ince bir ses çıkaracaktır.

Bedenine Göre Güvercin Cinsiyeti

Dişi ve erkek güvercinleri birbirinden ayıran en önemli özelliği de bedenleri olmaktadır. Dişi ve erkek güvercinler birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu fark öncelikle kromozom eşleşmeleri olarak kendini gösterir. Mesela dişi güvercinler XY kromozomuna sahipken, erkek güvercinlerin kromozom eşleşmesi XX şeklinde olmaktadır. Bedensel olarak güvercin hangi yaş döneminde olursa olsun sağlıklıysa erkek güvercin bedeni dişi güvercine göre daha iri ve daha uzundur. Dişi güvercinler ise erkek güvercinlere göre daha ince yapılı ve daha narindir. Güvercinlerin boyun bölgesine bakarak da cinsiyetlerini anlamak mümkündür. Erkek güvercinlerin boyunları dişi güvercinlere göre daha kalındır. Kursak kalınlığına bakacak olursak erkek güvercinlerin kursak ve karınlarının birleştiği noktadaki kemik dişi güvercine göre daha kalın olmaktadır.

Güvercinlerin cinsiyetini aynı zamanda tepkilerinden de anlayabiliriz. Eğer ki güvercinin gagasına hafif bir şekilde vurduğunuzda size bir tepki vermiyorsa bu güvercin şüphesiz erkektir. Eğer güvercininiz tedirgin oluyor ses çıkarmaya başlıyorsa bu güvercinin dişi olduğunu anlayabiliriz.