Güvercin Pisliklerinin Yaydığı Hastalıklar Nelerdir?

Güvercinler bildiğiniz gibi sanayimiz ve üretimimizin her alanında önemli bir sorundur. Özellikle güvercin dışkılarının iş ve işçi güvenliğini ciddi oranda tehdit ettiğini söylemek mümkündür. Elbette güvercin pisliklerinin de yaydığı bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıkların başında ircovirüs yer alır. İrcovirüs hastalığı son zamanlarda görülen en yaygın hastalıktır. Bu sebepledir ki hastalığın sonuçları hakkında bilgimiz çok fazla değildir. Circovirüs adı verilen virüsün neden olduğu bu hastalık genç ve yavru kuşları etkiler. Öncelikle solunum yolları sorunları şeklinde kendini gösteren ircovirüs hastalığı aynı zamanda iç organların gelişimini de etkiler. Vücudun savunma mekanizması ve bağışıklık sisteminin gelişmesini sağlayan organlara zarar veren bu virüse yakalanan kuşlar savunmasız hale gelirler. Virüsün bulaşma şeklinin temas sonucu olduğu genel kabul edilmektedir. Hijyenik koşullara dikkat edilmesi virüsün bulaşmasını engelleyici olacaktır. Bilinen bir tedavi şekli yoktur.

Güvercin pisliklerinden bulaşan bir diğer hastalık da e-coli hastalığıdır. İnsanda ve hayvanlarda bağırsaklarda bulunan bu bakteri aslında bağırsak florasının bir parçasıdır. Fakat normalden fazla bulunması sonucu hastalık kendini gösterir. Güvercinlerde bu hastalığın en önemli göstergesi ishaldir. Bu hastalığa yakalanan kuşlarımız süratli ve şiddetli bir şekilde su ve elektrolit kaybına uğrar. Özellikle genç kuşları kolayca etkileyen e-coli hastalığı çabuk bulaşan ve kolay yayılan bir hastalıktır. Hasta kuşlarda performans tamamen düşer.

Bir diğer hastalık ise Haemoproteus adı verilen bir protozonun neden olduğu bir hastalıktır. Bu protozonun Haemoproteus Columbae, Haemoproteus Columbae, Haemoproteus Sacharrovi adıyla bilinen hastalıklar hayvanları etkiler. Sınıflamada hayvanlar grubuna dahil olan Protozonlar basit yapılı mikroskobik canlılardır. Binlerce türü olan bu canlılar çeşitli hastalıklara da neden olur. Hastalığın yayılabilmesi için bu protozonun güvercinin vücuduna girmeden tespit edilmesi gerekir.

Hastalıkların Tedavisinde Kullanılacak İlaçlar

Bakteri kökenli bir hastalık olduğundan dolayı antibiyotikler kullanılabilir. İlaçla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Özellikle Amoxycilin, Trimetoprim ve Sulfadiazin, Furazolidon etken maddeli ilaçlar hastalığın tedavisinde kullanılabilmektedir. Hastalığın nereden bulaştığını eğer bilmiyorsanız öncelikle bunu tespit etmeniz gerekiyor. Hastalığın temeline indiğiniz zaman kuşunuzun tedaviye daha çabuk yanıt verdiğini görmekle beraber daha kolay iyileştiğini de göreceksiniz.